Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS LONG LANH

Thôn Long Lanh - Xã Đachais - Huyện Lạc Dương - Tỉnh lâm Đồng
02633619550
lamdong-thcslonglanh@edu.viettel.vn